Make your own free website on Tripod.com

EMBRİYO

İNSAN EMBRİYOSU 1. AY 4. HAFTA ANASAYFA

 

24-28. gün embrio26. gün26-27. gün28. gün HENÜZ 6-10 mm BÜYÜKLÜGÜNDE28. gün28. gün28. gün28. gün